Sidan uppdaterad 2022-11-29

 

    

                

Facebook : exhiban.se
 
Entreprenadtjänster
Gräv och schakt - Stenspräckning - Snöröjning - Maskinsopning

              

 

Små maskiner i mindre trädgårdar. Här färdigställer vi för att rulla ut gräs samt läggning av marksten.

Montage av L-profiler på villa tomter i Köping.

 
       
 

  Fyllning och riktning av underlag för läggning av marksten samt avrinningsbrunnar för regnvatten. Snöröjning i Kungsör med lastmaskin.  
       
 

 
 

Stenspräckning intill husfasad i Köping.

Grövre bergarbeten på blivande villatomt.

 
       
 

 
 

Schakt och fyllning av nya villatomter i Köping

Rivning av betongmur och markplanering för garageinfart i Kungsör

 
 

 

 

©  2022 Exhiban AB